Adam Andruszkiewicz

Sekretarz Stanu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Urodzony 30 czerwca 1990 roku. Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku, z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Były członek Parlamentu Studentów UwB. Zasiada w Radzie Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą. Od 28 grudnia 2018 roku do 7 października 2020 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W Ministerstwie Cyfryzacji nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Polityki Międzynarodowej, Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych oraz Departamentu Zarządzania Danymi.

Od 7 września 2020 roku członek Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Od 7 października 2020 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podlegają mu: Departament Regulacji Cyfrowych, Departament Zarządzania Danymi i Departament Tożsamości Cyfrowej.

Wykonuje zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.