Adam Ławicki

Prezes Centrum Badawczo-Rozwojowe White Hill