Andrzej Pleszuk

Zastępca Dyrektora Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej, Wydziału Informatyki na Politechnice Białostockiej oraz studiów podyplomowych Rolnictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej. Doradca rolniczy i rolnośrodowiskowy.