Artur Duda

Prezes Zarządu Podlaski Fundusz Rozwoju (PFR)