Dr Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa budowlanego. Wykładowca akademicki (UwB), autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz wielu komentarzy z dziedziny prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Ekspert w Radzie Mieszkalnictwa działającej przy Prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim. Pracował przy zmianach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także przygotowaniach założeń do specustawy mieszkaniowej i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Członek zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego i systemu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Rozwoju i Inwestycji. W latach 2016-2018 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Doświadczony pracownik organów administracji publicznej: w latach 2005-2007 związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, następnie z Urzędem Miejskim w Białymstoku, gdzie w latach 2007-2010 był zastępcą dyrektora Departamentu Architektury a następnie doradcą Prezydenta Miasta Białegostoku ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Kompetentny praktyk sektora prywatnego: w latach 2012-2015 był wspólnikiem i prokurentem jednej z czołowych białostockich kancelarii prawnych. Zasiada w Podlaskim Klubie Biznesu.

Zaangażowany w działalność społeczną – jest sekretarzem Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Białymstoku oraz członkiem Rady Programowej Fundacji im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro”.