Bartłomiej Lewandowski

Naczelnik Wydziału Dwustronnej Współpracy Gospodarczej Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Naczelnik Wydziału Dwustronnej Współpracy Gospodarczej w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT, gdzie odpowiada za koordynację bilateralnych relacji handlowych z krajami azjatyckimi oraz Ameryką Północną (USA i Kanada). Od lat związany z promocją polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Pracował m.in. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdzie był koordynatorem programu wsparcia dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów handlowych z Afryką (Go Africa). Pracował również w Ambasadzie RP w Brukseli (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji) oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, mianowany urzędnik Służby Cywilnej.