Dato’ Chitra Devi Ramiah

Ambasador Malezji Ambasada Malezji w Polsce

JE Chitra Devi Ramiah została powołana na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP 17 kwietnia 2018 r., sprawując jednocześnie władzę w stosunkach dwustronnych z Republiką Litewską. Przed oddelegowaniem do Rzeczypospolitej Polskiej pełniła funkcję ambasadora Malezji w Timorze Wschodnim. W innych placówkach dyplomatycznych służyła jako konsul generalny Malezji w południowych Indiach oraz jako radca w Republice Węgierskiej.

Zajmowała różne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Malezji, w tym podsekretarza stanu w Departamencie Rozwoju, dyrektora Sekretariatu Krajowego Malezji ASEAN oraz zastępcy dyrektora ds. Organizacji Konferencji Islamskiej. W ramach służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była również członkiem zespołu sekretariatu wielu ważnych szczytów organizowanych przez Malezję, w szczególności 13. Szczytu Konferencji Szefów Państw lub Rządów Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM) w 2003 r., 10. Szczytu Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC) w 2003 r. w Kuala Lumpur, szczytów ASEAN i wielu innych.

W Polsce skupia się na umacnianiu ciepłych i przyjaznych stosunków dyplomatycznych oraz współpracy, którymi cieszą się oba kraje. Równolegle, jej głównym celem jest promowanie i wzmacnianie handlu, inwestycji i stosunków gospodarczych Malezji z Polską.