Dr Agnieszka Zemke-Górecka

Wiceprezes Naczelna Rada Adwokacka

Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Białymstoku. Bierze aktywny udział w życiu samorządu adwokackiego, w latach 2016 – 2021 r. pełniła funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, a od 2021 r. jest Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

W sferze zainteresowań i doświadczenia zawodowego adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej pozostają także Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów.
W latach 2011-2016 była Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku. W latach 2016-2021 należała do Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. W latach 2019 – 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2019 r. jest członkinią Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka została odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” za pracę i zaangażowanie na rzecz samorządu adwokackiego oraz „Zasłużony dla Uniwersytetu” przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku za wyjątkowe zasługi na rzecz Uczelni, wkład w jej rozwój oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku.