Dr Jakub Jakóbowski

Koordynator Projektu Powiązania Gospodarcze w Eurazji Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)