Jacek Żalek

Sekretarz Stanu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

9 kwietnia 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Żalka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jacek Żalek jest samorządowcem i prawnikiem, w 2001 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Białymstoku.
W latach 1998–2006 zasiadał w radzie miejskiej Białegostoku. W latach 2006-2007 był radnym sejmiku podlaskiego.

Działał w Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Akademickim Związku Sportowym.

Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji. W Sejmie jest wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkiem Komisji Ustawodawczej.