Jarosław Antychowicz

Prezes Zarządu Infinity Group

Od 2004 roku Prezes Zarządu Infinity Group sp. z o. o., agencji interaktywnej, będącej jedną z najlepszych w Polsce firm, świadczących usługi w obszarze Digital Transformation dla klientów z całego świata. CEO lidera marketingu internetowego na rynku podlaskim i jednego z liderów w kraju – Infinity Group. Firmy wytwarzającej innowacyjne technologie i rozwiązania informatyczne, które z powodzeniem są oferowane i stosowane w Polsce oraz na świecie.

Powołany do pełnienia funkcji min. Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego, Członka Rady Izby Przemysłowo-Handlowej, Honorowego Konsula Serbii. Inicjator reaktywacji Klastra Technologicznego InfoTech, oraz pomysłodawca innowacyjnych placówek oświatowych w tym Technikum Programistycznego. Jeden z głównych kreatorów zmian postrzegania Podlasia na tle Polski i Europy.