Katarzyna Nosalska

Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, KPRM

Pani Katarzyna Nosalska jest Dyrektorem Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Studiowała również na kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W swojej karierze zawodowej i akademickiej zajmowała się różnymi aspektami technologii i cyfryzacji w sektorach takich jak przemysł, handel i administracja publiczna. Zajmowała różne stanowiska kierownicze, które pozwoliły jej rozwinąć umiejętności menedżerskie i organizacyjne. Jako konsultant doradzała firmom przemysłowym w tworzeniu strategii cyfryzacji oraz projektach B+R.

W 2018 roku rozpoczęła pracę dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Ekspert ds. Przemysłu 4.0, gdzie była odpowiedzialna przede wszystkim za współpracę przy przygotowaniu projektu i strategii działania Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz udział w międzynarodowych grupach eksperckich z zakresu cyfryzacji i Przemysłu 4.0. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Członka Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Aktualnie jest członkiem w radach programowych i doradczych m.in. Rady ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

W swojej karierze pełniła również funkcję krajowego i międzynarodowego eksperta w dziedzinie cyfryzacji i jest zaangażowana w różne studia akademickie i badania z obszaru cyfryzacji, dojrzałości cyfrowej, strategii cyfrowego biznesu.