Łukasz Owsiejko

Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach