Nguyen Thanh Hai

Radca Handlowy, Szef Biura Biuro Handlowe Wietnamu, Ambasada Wietnamu w Polsce

Nguyen Thanh Hai jest Radcą Handlowym i szefem Biura Handlowego Ambasady Wietnamu w Polsce. Pełni również funkcję przedstawiciela wietnamskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Polsce.

Przed objęciem stanowiska Radcy Handlowego w Polsce we wrześniu 2017 r., Nguyen Thanh Hai pełnił tę samą funkcję w Tajlandii. Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Warszawie pod jego kierownictwem jest obecnie odpowiedzialne za wspieranie handlu, inwestycji i turystyki między Wietnamem a Polską. Do głównej działalności Biura należy między innymi organizowanie spotkań w celu nawiązywania kontaktów biznesowych, delegacji biznesowych do Wietnamu i Polski oraz udzielanie informacji społeczności biznesowej w obu krajach. Odgrywa również kluczową rolę w dalszym rozwoju dwustronnych stosunków handlowych między Wietnamem a Polską.

Przed dołączeniem do Ambasady Wietnamu w Polsce i Ambasady Wietnamu w Tajlandii, Nguyen Thanh Hai był urzędnikiem rządowym w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wietnamu, gdzie odpowiadał za informacje handlowe i inwestycyjne dla wietnamskiej społeczności biznesowej. Nguyen Thanh Hai uzyskał tytuł MBA na Wietnamskim Uniwersytecie Ekonomicznym oraz tytuł licencjata handlu zagranicznego na Wietnamskim Uniwersytecie Handlu Zagranicznego.