Paweł Nowak

Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą Platforma Przemysłu Przyszłości