Piotr Bieńko

Dyrektor ds. Operacyjnych TenderHut

Manager z 30-letnim doświadczeniem w tworzeniu organizacji typu „data-driven / centric”, analizujący, identyfikujący i realizujący synergie w firmie. Z sukcesami buduje wydajne zespoły i dochodowe przedsiębiorstwa.

Jest zastępcą prezesa zarządu w Grupie TenderHut, która w Chinach otworzyła programistyczną spółkę zależną pełniącą rolę chińskiego oddziału, a wspólnie z KGHM zakłada Polską Izbę Gospodarczą w Chinach.