Prof. Adrian Chabowski

Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prorektor ds. Studenckich (2012-2019r), Prorektor ds. Kształcenia (od 2020r). Kierownik Zakładu Fizjologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji ds. wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach programu ERASMUS plus.

Wykształcenie zawodowe: lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Białymstoku (1998), doktor nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, (2001), doktor habilitowany nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2007), profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2011), profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2016).

Autor/współautor publikacji naukowych: publikacje naukowo-badawcze: 213; promotorstwo doktoratów: 10; h-index: 34 (Scopus, WoS); Sumaryczny IF: 646,027; Sumaryczny SNIP:185,329; Sumaryczny CiteScor: 36,41; Sumaryczna punktacja MNiSW: 9 519

Recenzent/ekspert w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz projektów/grantów naukowych i badawczo-rozwojowych: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Foundation for Science and Technology (FCT), Innovative Medicines Initiative (IMI) Horyzont 2020, Swiss National Science Foundation.

Staże i wyjazdy naukowe:

 • Stypendium naukowe; Departament of Kinesiology, University of Waterloo, Ontario, Canada 2001- 2003
 • Stpendium/staż naukowy; Department of Human Biology and Nutritional Sciences, University of Guelph, Ontario, Canada, 2003-2004
 • Stypendium naukowe; Maastricht University, The Nederlands, 2009
 • Staż naukowy; w Cardiovascular Research Institute Maastricht, 2010
 • Wizyta studyjna w ramach projektu: „Wyższa Jakość Kształcenia” w German Diabetes Center, Dusseldorf, Germany, 2011
 • Szkolenie w ramach program: ERASMUS w Clinical Communication Office, School of Clinical Medicine, University of Cambridge, United Kingdom, 2014
 • Szkolenie w ramach programu ERASMUS: w Zirkonzahn GmbH, Gais, Włochy, 2017

Koordynator i kierownik wielu projektów i grantów naukowych, m.in.:

 • Koordynator wdrożenia ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w ramach projektu: Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB
 • Studiuję, badam, komercjalizuję –program wsparcia doktorantów UMB
 • Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym
 • Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej
 • Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym

Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.