Prof. Andrzej Borusiewicz

Prorektor Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Andrzej Borusiewicz zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie, rolnictwem precyzyjnym, rolnictwem 4.0 zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej – bydło mleczne. Zajmuje się również wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i robotów w produkcji rolniczej, ograniczając negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.