Prof. Henryk Wnorowski

Członek RPP Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski

Kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami, był między innymi prezesem zarządu Polmosu Białystok oraz Krajowej Spółki Cukrowej. Od miesiąca lutego jest Członkiem Rady Polityki Pieniężnej, skierowanym do Rady przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.