Prof. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i  Immunoregulacji. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i alergologii. Studia ukończył z wyróżnieniem. W czasach studenckich był laureatem Złotej Odznaki Primus Inter Pares dla najlepszych żaków. Od razu po studiach odbył szereg zagranicznych stażów, spośród których najdłuższy był pobyt w National Institutes of Health w Bethesda (USA), gdzie pracował nad mechanizmami immunologicznymi zakażeń wirusowych i kancerogenezy.

W roku 2004 został laureatem stypendium tygodnika Polityka, później laureatem programu Start Fundacji Nauki Polskiej. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Ministra Zdrowa i nagród Rektora UMB, Nagrody Specjalnej im. Prof. Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Łączny IF jego publikacji o tematyce immunologicznej, alergologicznej i genetycznej wynosi 511.9 (stan na wrzesień 2022), a indeks Hirscha to 26. Współorganizował pierwsze w kraju biomedyczno – biostatystyczne środowiskowe studia doktoranckie w języku angielskim. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez program Horizon 2020 i Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach którego powstały kolejne interdyscyplinarne międzynarodowe anglojęzyczne studia doktoranckie w obszarze nauk biomedycznych i biostatystyki.

Jest współautorem powstania na UMB pierwszego w Polsce Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Jest także autorem wniosku, który w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” umożliwił sklasyfikowanie uczelni wśród najlepszych w kraju. Jest wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych.