Robert Kłosowski

Prezes Zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości