Rosli Mat Hassim

Komisarz ds. Handlu Biuro Handlowe (MATRADE), Ambasada Malezji w Polsce

Pan Rosli Mat Hassim jest komisarzem ds. handlu przy Ambasadzie Malezji w Warszawie od 15 lipca 2022 r. Zajmuje się zwiększaniem wymiany handlowej między Malezją a Polską.

Przed podjęciem pracy w Polsce dyrektorem biura MATRADE w Regionie Północnym Malezji. Wcześniej pracował w biurze MATRADE w Paryżu jako zastępca komisarza ds. handlu.