Sarah-Ann Madi

Radca Handlowy, Szefowa Misji Izraelska Misja Handlowa, Ambasada Izraela w Polsce

Sarah-Ann jest attaché ekonomicznym Izraela w Polsce od października 2019 r. i kieruje Misją Handlową Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu w Ambasadzie Izraela w Warszawie.

Sarah-Ann dołączyła do Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu w 2016 roku, po odbyciu praktyki prawniczej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przed objęciem obecnej funkcji attaché ekonomicznego Sarah-Ann zajmowała się polityką handlową i międzynarodowymi umowami handlowymi, w tym odpowiedzialnością za negocjowanie umów o wolnym handlu między Izraelem a krajami Azji Południowo-Wschodniej. Następnie Sarah-Ann pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Europy, odpowiadając za misje gospodarcze w Europie, w tym w Polsce.

Sarah-Ann posiada licencjat z prawa oraz licencjat z ekonomii na Uniwersytecie w Hajfie, a także tytuł magistra stosunków międzynarodowych ze specjalizacją w ekonomii politycznej i organizacjach międzynarodowych na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Misja Handlowa jest odpowiedzialna za promowanie stosunków gospodarczych i handlu dwustronnego między Izraelem i Polską. Realizuje to poprzez inicjowanie wydarzeń i działań promujących izraelski eksport produktów i usług lub technologii. Ponadto celem misji jest przyciąganie polskich inwestycji do Izraela, wspieranie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy firmami izraelskimi i polskimi oraz rozwijanie możliwości współpracy w zakresie badań i rozwoju między podmiotami po obu stronach.