Dr Sergiusz Kuczyński

Ekspert Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML), Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie