Tomasz Kulasa

Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwo Edukacji i Nauki