Witold Karczewski

Prezes Zarządu Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Wiceprezes „Contractus” sp. z o.o. Dużą aktywność wykazuje w obszarze społecznym, czego przejawem jest udział w pracach licznych organizacji działających w otoczeniu biznesu. Od 2001r. Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Mimo społecznego charakteru pełnionej funkcji, wykazuje ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz propagowania i rozwoju idei samorządności środowiska gospodarczego. Wypełniając zapisane w statucie cele i zadania organizacji, kreuje korzystny wizerunek środowiska przedsiębiorców angażując do aktywności samorządowej coraz większe grono przedsiębiorców.

Osobiste zaangażowanie w okresie pełnionej funkcji zostało dostrzeżone na forum ogólnopolskim izb gospodarczych, jakim jest Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Od 2008 r do dziś pan Witold Karczewski zasiada w zarządzie KIG, pełniąc funkcję I Wiceprezesa KIG.

Inicjator powołania na bazie istniejących organizacji samorządu gospodarczego województwa podlaskiego wspólnej konsolidującej inicjatywy występującej pod nazwą Podlaskie Forum Gospodarcze.

Członek kilku Rad, w tym Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rady Ekspertów ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego.