Nguyen Hung

Ambasador Wietnamu Ambasada Wietnamu w Polsce

Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Wietnamu w RP. Posiada tytuł licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych.

W latach 1991-1993 był Ekspertem w Departamencie Europy Wschodniej – Azji Centralnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przez trzy lata, od 1993 do 1996 był attaché ambasady Wietnamu w Federacji Rosyjskiej. W latach 1996-2002 był Specjalistą w Departamentu Europy 1 wietnamskiego MSZ. Od 2002 do 2005 r. był II sekretarzem Ambasady Wietnamu w Federacji Rosyjskiej. W latach 2006-2009 był Specjalistą i Kierownikiem Działu w Departamencie Europy 1 przy MSZ. W latach 2009-2016 był Ministrem – Zastępcą Szefa Misji Ambasady Wietnamu w Federacji Rosyjskiej. Od 2016 do lipca 2020 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Europejskiego MSZ.

Pan Nguyen Hung rozpoczął swoją misję jako Ambasador Wietnamu w Polsce w lipcu 2020 roku.

Ambasador Nguyen Hung jest żonaty i ma dwoje dzieci.