Prof. Marta Kosior-Kazberuk

Rektor Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB jest białostoczanką, absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a  w 2014 roku została doktorem habilitowanym. Pracę w Politechnice Białostockiej rozpoczęła w 1995 r.

Od 1 września 2020 pełni funkcję Rektora PB, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w ponad 70-letniej historii tej uczelni.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m. in. trwałości konstrukcji betonowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zbrojenia konstrukcji. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych.

Była promotorką 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicznych.

Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a także projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Działa w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od 2009 roku jest ekspertką NCBiR; od 2016 r. ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W latach 2012-2018 reprezentowała Politechnikę Białostocką w European Civil Engineering Education and Training Association

W 2018 r. została wybrana do Administrative Council of  European Network for Accreditation of Engineering Education.

W 2021 roku została nagrodzona Laurem Buildera.

W 2022 roku została wiceprzewodniczącą Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

W 2022 roku została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.