Sylwia Majewicz

Prezes Zarządu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.