Warunki udziału

Udział w Podlaskim Forum Ekonomicznym jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej forum.investinpodlaskie.pl
O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje Organizator.

 

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Najczęściej zadawane pytania:

 

1. W jaki sposób można zgłosić swój udział w Forum?

Rejestracja prowadzona jest on-line na stronie internetowej wydarzenia forum.investinpodlaskie.pl Nie ma możliwości zarejestrowania się w inny sposób niż poprzez stronę.

2. Do kiedy trwa rejestracja?

Rejestracja trwa do 10 października 2022 r. (godz. 23:59) lub do momentu zarejestrowania maksymalnej liczby osób.

3. Czy wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z możliwością udziału w Forum?

Wysłanie zgłoszenia nie oznacza, że udział w Forum będzie możliwy. Warunkiem udziału w Podlaskim Forum Ekonomicznym jest potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przekazane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

4. Jak długo trwa potwierdzenie zgłoszenia?

Potwierdzenie zgłoszenia następuje maksymalnie w ciągu 7 dni.

5. W jaki sposób można zrezygnować z uczestnictwa w Forum?

Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres forum@investinpodlaskie.pl

6. W jaki sposób można dokonać zmian wybranych paneli?

Zmiana peneli wybranych podczas rejestracji możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres forum@investinpodlaskie.pl. Po wprowadzeniu zmian przez Organizatora uczestnik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem.

7. Gdzie odbywa się Podlaskie Forum Ekonomiczne?

Podlaskie Forum Ekonomiczne odbywa się w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku (OiFP-ECS), ul. Odeska 1.

8. W jaki sposób odbywać się będzie wejście na teren Opery podczas Forum?

Wszyscy uczestnicy Forum podczas wejścia na teren Opery zobowiązani są podać swoje imię i nazwisko, które zostanie porównane z listą potwierdzonych uczestników Forum. Na tej podstawie uczestnicy otrzymują identyfikatory, które zobowiązani są posiadać przez cały czas pobytu na terenie Opery. Każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania identyfikatora na prośbę przedstawiciela Organizatora lub służb porządkowych.

Podczas wydawania identyfikatorów Organizator ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, szczególnie w przypadku wątpliwości co do tożsamości, bądź podanych przez niego danych.