Partnerzy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Powstał w 1990 r. jako jednostka budżetowa administracji publicznej. Jego głównym zadaniem jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych. Obecnie obszar zainteresowań Ośrodka obejmuje Rosję, Kaukaz i Azję Środkową, Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Niemcy, kraje nadbałtyckie (Skandynawię oraz Litwę, Łotwę i Estonię), Chiny, Turcję i Izrael. W Ośrodku pracuje na stałe kilkudziesięciu analityków.

Podstawowa działalność Ośrodka jest w całości finansowana ze środków publicznych.

www.osw.waw.pl

Politechnika Białostocka

Największa uczelnia techniczna Polski północno-wschodniej powstała w 1949 r. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi na całym świecie (280 uczelni partnerskich) i umowom o podwójnym dyplomowaniu (jest ich 17) na Politechnice Białostockiej kształcą się studenci z Chin, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu oraz krajów afrykańskich.

Na Politechnice Białostockiej studiuje obecnie 7,5 tysiąca studentów, którzy swoją wiedzę i umiejętności rozwijają pod okiem specjalistów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Co roku Politechnikę Białostocką kończy ponad 2 tysiące absolwentów. To specjaliści poszukiwani na polskim i zagranicznych rynkach pracy.

www.pb.edu.pl