Podlaskie Forum Ekonomiczne 2022

Zapraszamy do obejrzenia nagrań paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas pierwszej edycji Podlaskiego Forum Ekonomicznego.


Uroczyste otwarcie Podlaskiego Forum Ekonomicznego oraz panel otwierający: „Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Azją”

DOING BUSINESS WITH ASIA
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Doing business with China
Doing business with Japan
Doing business with Korea
Doing business with South East Asia

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo żywnościowe
Bezpieczeństwo finansowe
Bezpieczeństwo międzynarodowych łańcuchów dostaw

GOSPODARKA CYFROWA:
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Przemysł przyszłości szansą na zrównoważony rozwój
Eksport usług opartych na wiedzy
Rewolucja cyfrowa w rolnictwie
Influencer marketing i biznes w sieci

WYZWANIA GOSPODARCZE:
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Edukacja w czasach czwartej rewolucji przemysłowej
Polityka lokalna wobec wyzwań globalnych
Arbitraż gospodarczy