Kategoria: <span>PFE 2022</span>

Podlaskie Forum Ekonomiczne 2022

Zapraszamy do obejrzenia nagrań paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas pierwszej edycji Podlaskiego Forum Ekonomicznego.


Uroczyste otwarcie Podlaskiego Forum Ekonomicznego oraz panel otwierający: „Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Azją”

DOING BUSINESS WITH ASIA
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Doing business with China
Doing business with Japan
Doing business with Korea
Doing business with South East Asia

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo żywnościowe
Bezpieczeństwo finansowe
Bezpieczeństwo międzynarodowych łańcuchów dostaw

GOSPODARKA CYFROWA:
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Przemysł przyszłości szansą na zrównoważony rozwój
Eksport usług opartych na wiedzy
Rewolucja cyfrowa w rolnictwie
Influencer marketing i biznes w sieci

WYZWANIA GOSPODARCZE:
Blok tematyczny składający się z czterech dyskusji panelowych:

Wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Edukacja w czasach czwartej rewolucji przemysłowej
Polityka lokalna wobec wyzwań globalnych
Arbitraż gospodarczy

Zakończyło się I Podlaskie Forum Ekonomiczne w Białymstoku

Między innymi o polityce lokalnej wobec globalnych wyzwań, rewolucji cyfrowej w rolnictwie, wsparciu publicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw rozmawiano drugiego dnia konferencji w środę, 12 października. W panelach wzięli udział wicemarszałkowie: Marek Olbryś i Sebastian Łukaszewicz oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Tym samym zakończyło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Podlaskiem w ciągu ostatnich trzech lat.

Polityka lokalna wobec globalnych wyzwań

– Polityka Samorządu Województwa Podlaskiego to m.in. misje gospodarcze, jakie odbyliśmy w tym roku: Targi Expo w Dubaju, ale też byliśmy w Brukseli, Paryżu, Londynie, gdzie promowaliśmy firmy lokalne, które chcą dołączyć do tych bardzo dużych eksporterów żywności. Są to m.in. nasze trzy największe mleczarnie w regionie: Mlekovita, Piątnica, Mlekpol. Np. w Londynie nie tylko mieszkający Polacy, ale także Brytyjczycy bardzo chętnie korzystają z tych produktów – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Podkreślał, że pomoc samorządu województwa jest bardzo potrzebna dla firm, które wchodzą na rynek.

Z kolei prof. Marcin Moniuszko, który również brał udział w dyskusji, zwrócił uwagę na nowe możliwości dla regionu, które może przynieść współpraca nauki i biznesu.

– Chciałbym zachęcić środowisko gospodarcze, do tego byśmy mogli korzystać z takich możliwości, które dzięki współpracy np. z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku państwo mogą zyskać. Kiedy możemy rozwijać nowe gałęzie technologii przemysłu. Mam tu na myśli żywność funkcjonalną, co jest absolutnym „must have” dla naszego regionu. Mamy do tego możliwości i potencjał, by pomóc naszym producentom żywności nie tylko w tworzeniu dotychczasowych produktów, ale w wybiegnięciu kilku lat do przodu i tworzeniu z żywności, nad którą teraz pracują, już nie tylko żywności, ale wyrobów medycznych opatrzonych certyfikatem, które będą przynosiły pomoc w konkretnych jednostkach chorobowych – wyjaśnił prof. Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Na aspekt funkcjonowania ekologicznego gospodarstwa rolnego zwróciła uwagę Wiesława Burnos, członek zarządu, która sama prowadzi takie gospodarstwo od 2005 r.

– Jeszcze w czasach mojej pracy dyrektorskiej w starostwie powiatowym w Sokółce promowałam produkty lokalne i na tamten czas w powiecie sokólskim, a jest to dziesięć gmin, mieliśmy około 300 gospodarstw o profilu ekologicznym. Mamy co roku kontrolę, jeżeli ją dobrze przejdziemy, otrzymujemy certyfikat potwierdzający, że nasza ziemia, nasze produkty spełniają wymogi – mówiła.

Rewolucja cyfrowa już się zaczęła

Drugi dzień Podlaskiego Forum Ekonomicznego to także panel dotyczący rewolucji cyfrowej w rolnictwie, któremu przysłuchiwał się wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz odpowiedzialny w zarządzie m.in. za rolnictwo.

Paneliści: Sarah-Ann Madi – Attaché Ekonomiczny Izraela w Polsce, prof. Andrzej Borusiewicz – prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łomży, producent rolny Jacek Słoma i Adam Ławicki z Centrum Badawczo-Rozwojowe White Hill mówili o tym, że rolnictwo precyzyjne na całym świecie staje się normą i codziennością. Większe gospodarstwa wdrażają nowe technologie, które zmniejszają koszty produkcji, poprawiają wydajność i pozwalają oszczędzać czas.

W kontekście regionalnym podkreślono, że w województwie takim jak podlaskie, gdzie położone są cztery parki narodowe i znaczące obszary sieci Natura 2000, nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają lepiej dbać o naturę, czyniąc bardziej precyzyjnymi procesy produkcyjne w rolnictwie.

Rewolucja cyfrowa już się rozpoczęła. Duże gospodarstwa, w Podlaskiem głównie z branży mlecznej, na co dzień korzystają z jej osiągnięć, które stają się coraz bardziej powszechne i… naturalne. A proces wdrażania rolnictwa 4.0 będzie się tylko pogłębiał.

Dużym zainteresowaniem cieszył się też panel „Influencer marketing i biznes w sieci”, któremu również przysłuchiwał się wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Podlaskie Forum Ekonomiczne to konferencja międzynarodowa poświęcona rozwojowi Polski Wschodniej oraz współpracy gospodarczej z wybranym regionem świata. Tematyka wydarzenia w 2022 r. koncentrowała się na relacjach Polski z Azją, bezpieczeństwie ekonomicznym, gospodarce cyfrowej oraz wyzwaniach gospodarczych.

W tegorocznym forum wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, politycy, samorządowcy oraz dyplomaci z ośmiu krajów, m.in. z Korei, Wietnamu, Malezji, Chin i Japonii.

Na przedsięwzięcie złożyło się 17 dyskusji panelowych, sesji pytań i odpowiedzi (Q&A), spotkań networkingowych, a także prezentacji partnerów i sponsorów.

Jakość jest w modzie. Wspierajmy patriotyzm konsumencki

Polska jest dużym producentem żywności i nie musimy się obawiać, że jej zabraknie – taki był wniosek płynący z dyskusji podczas panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe”, jaki odbył się we wtorek (11.09), w trakcie pierwszego dnia Podlaskiego Forum Ekonomicznego. Wziął w nim udział m.in. wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Uczestnicy panelu podkreślali, jak ważna jest wysoka jakość polskich produktów.

– W naszym regionie widać powrót do ekożywności, do produktu lokalnego, na co bez wątpienia pozwoliła ustawa o rolniczym handlu detalicznym. Otworzyła ona drogę małym lokalnym producentom, by mogli zajmować się rodzimą produkcją, często przekazywaną z pokolenia na pokolenia – zauważył Sebastian Łukaszewicz.

Samorząd województwa wspiera tych lokalnych producentów, organizując różne inicjatywy. Jedną z nich jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które obecnie zrzesza prawie 200 producentów lokalnych. – Czasami robią tuż za rogiem wyśmienite produkty, a my o tym nie wiemy. Dzięki Centrum możemy o nich usłyszeć. Zwłaszcza że teraz jest popyt na takie produkty. Ludzie wolą zapłacić więcej i kupić żywność od producenta lokalnego, który daje im gwarancję jakości, niż kupować w sieci dyskontowej przetwarzaną żywność – zauważył wicemarszałek.

Z kolei prof. Bożena Łozowicka, kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin, podkreślała, że polska żywność jest bezpieczna, badana, pod stałą kontrolą – Rośnie też świadomość konsumencka. Produkujemy żywność wysokiej jakości, a jakość jest w modzie. A pod kątem liczby gospodarstw ekologicznych jesteśmy razem z Lubuskiem i Warmińsko-Mazurskiem liderami w Polsce – powiedziała.

Eksperci – w nawiązaniu do tytułu panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe” – uspokajali, że Polska jest nie tylko w stanie wyprodukować wysokiej jakości żywność dla Polaków, ale okazuje się również ważnym eksporterem żywności. W ubiegłym roku eksport ten wart był ponad 37 mld euro, w tym roku ta kwota ­ – sądząc po dotychczasowych wynikach – będzie wyższa o 25 proc.

– Nie musimy się bać, że zabraknie jedzenia. Może nie będzie ryżu, ale na pewno będzie kasza, może zabraknie bananów, ale nie jabłek i śliwek – mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na rynku pasz również żadnego zagrożenia nie ma, na co zwrócił uwagę Adam Pietruszyński, prezes firmy Agrocentrum, producenta pasz. Polska nie tylko zaspokaja w pełni krajowe potrzeby, ale jeszcze eksportuje zboża. – Surowca nie zbraknie. Polska jest wystarczająco silna – stwierdził.

Uczestnicy panelu zachęcali również do patriotyzmu konsumenckiego, czyli wybierania w sklepach produktów pochodzenia polskiego.

– Zmiana zachowań konsumenckich o zaledwie 1 proc. to 6 mld zł więcej w budżecie kraju ­– poinformował Marcin Wroński.

– Moja prośba i taka misja dla państwa, żeby każdy z nas przekonał chociaż jedną osobę do zmiany tych przyzwyczajeń i skorzystania z platform zakupowych czy usług producentów lokalnych. To się na pewno przełoży na polską gospodarkę – podsumował wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

I Podlaskie Forum Ekonomiczne

To największe w Polsce wydarzenie poświęcone współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi. W dwudniowej (11-12.10) konferencji w stolicy Podlaskiego biorą udział przedsiębiorcy i dyplomaci z Japonii, Korei Południowej, Chin, Malezji, Tajlandii i Wietnamu.

Ideą I Podlaskiego Forum Ekonomicznego jest inicjowanie współpracy gospodarczej z wybranym regionem świata.

–Chcemy pokazać potencjał naszego regionu, zaprezentować kluczowe branże, możliwości naszych uczelni oraz promować naszych przedsiębiorców –  mówił o Forum marszałek Artur Kosicki. – W tym roku stawiamy na partnerów z Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Naszym celem jest nie tylko stworzenie warunków do nawiązania współpracy gospodarczej, biznesowej czy naukowej, ale też pragniemy pokazać Podlaskie światu– dodał.

Podlaskie Forum Ekonomiczne odbywa się w dniach 11-12 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wydarzenie składa się z czterech głównych bloków tematycznych: „Doing business with Asia”, „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Gospodarka cyfrowa” i „Wyzwania gospodarcze”. W każdym bloku zaplanowano po cztery dyskusje. W sumie z panelem otwierającym odbędzie się 17 dyskusji panelowych.

Udział w Forum biorą przedstawiciele spółek skarbu państwa, korporacji prywatnych czy instytucji takich jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Platforma Przemysłu Przyszłości.